English

Over dit project

De ongeveer 1500 foto’s en de bijbehorende namenlijst van de Britse geїnterneerde militairen (WOI) zijn gevonden in het archief van de Rotterdamse Gemeentepolitie. De politie gebruikte ze bij de opsporing van ontsnapte geïnterneerden. Uit archiefstukken blijkt dat buitenlandse militairen, overigens niet alleen de Britten, maar bijvoorbeeld ook Belgen, in grote getale ontsnapten uit de Nederlandse interneringskampen. Vaak probeerden ze via Rotterdam of Vlissingen Engeland te bereiken om zich weer aan te kunnen sluiten bij de strijd. De Nederlandse autoriteiten wilden dat koste wat het kost voorkomen omdat anders de neutraliteit in gevaar kon komen. Naarmate de oorlog vorderde ging de Rotterdamse politie dan ook steeds meer energie steken in het opsporen van ontvluchte geïnterneerden.

Dat gebeurde door strenge controles op treinstations en in de haven. Wanneer de politie onder de reizigers een ontsnapte geïnterneerde vermoedde, moest hij voor verder onderzoek mee naar het politiebureau. Daar ging men na of de verdachte voorkwam op een van de foto's en naamlijsten die door de interneringsdepots waren toegestuurd.

Deze methode was echter omslachtig. Vandaar dat de rollen later werden omgedraaid: voortaan stuurde de Rotterdamse politie de foto en het signalement van een verdachte naar de interneringskampen,  waarna de commandant moest aangeven of ze iemand misten die voldeed aan het opgegeven signalement.

Behalve de nu gedigitaliseerde foto's van Engelse geïnterneerden, bevat het Rotterdamse politiearchief foto's en signalementen van nog talloze andere buitenlandse militairen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Nederlands grondgebied verbleven. Deze zijn te raadplegen op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam aan de Hofdijk 651