English

Colofon

Inhoud van deze website: © Stadsarchief Rotterdam.
Contentmanagement door Stadsarchief Rotterdam, afdeling Communicatie.

Beeld

Waar mogelijk maakt het Stadsarchief Rotterdam gebruik van afbeeldingen, die zijn opgenomen in het archief. De informatie die eerder is beschreven wordt toegevoegd, of is via een link onder de foto te vinden op deze website.
In andere gevallen wordt de naam van de maker vermeld.


Website

Deze website is ontworpen en gebouwd door Mindbus in Leiden